Strana 1 z 4

Objednávka konzultace

Nejprve podklady ke konzultaci

Nebojte se rozepsat. Zároveň ale nemusíte mít obavy, že bychom měli nedostatek informací. V průběhu přípravy si potřebné informace vyžádáme, pokud bude potřeba.

Co byste chtěli na konzultaci probrat?

Co vás pálí? Co vám brání v lepším fungování firmy? Jaká rozhodnutí potřebujete udělat?