Form cover
Strana 1 z 5

Otázky ke spolupráci

Na začátku naší spolupráci potřebujeme poznat vaši firmu. Něco z níže uvedených otázek jsme pravděpodobně společně řešili. Vnímejte tak, prosím, tuto chvíli také jako prostor pro zamyšlení se nad současným stavem vaší firmy bez ohledu na zadání, které spolu řešíme.
Vyplnění informací vám zabere klidně 20 minut, ale bude lepší, když si vyhradíte více času. Formulář můžete také uložit a vyplnit později.
Díky za váš čas!
Honza Páv

Informace o vaší firmě

Jaký je název vaší firmy, projektu, organizace – nebo klidně jen vaše jméno?

Kolik zaměstnanců má vaše firma?

Pokud pracuje firma s externisty, kolik jich přibližně je?

Jak funguje a vypadá organizační struktura vaší firmy?

Pokud chcete, můžete nahrát např. soubor s organizační strukturou.

Popište, jakým způsobem se ve vaší firmě řídí práce dnes?

Popište, kdo práci zadává? Jak lidé ve firmě vědí, co mají dělat? Máte sepsané postupy, odpovědnosti pro jednotlivé pozice? Má vaše firma určené vlastníky projektů nebo procesů? Jaké pravidelné schůzky se u vás ve firmě odehrávají?